Çalışan Kalpte Yapılan By-Pass

Kalp akciğer makinesı kullanmadan yapılan bypass ameliyatları klasik teknikle yüksek risk oluşturan birçok hastada cerrahı da hastayı da önemli ölçüde rahatlatan bir uygulama lardır. Cerrah için zor olan ve önemli deneyim gerektiren bu teknikle hastalar için önemli bir komfor sağlamaktadır. Modern kalp cerrahisinin ilk uygulamaları 1950 lerin başında kalp-akciğer makinesının kullanıma girmesiyle başlar. Çünkü yüzyılı […]

Atriyal Fibrilasyonda Cerrahi Ablasyonlar

Kalp naklinde donor sayılarındaki azlık ve hasta sayılarındaki inanılmaz artışlar, tıp çevrelerini farklı tedavi yöntemleri için arayışa itmiştir. Yapay kalp ( total artificial heart) 1980 li yıllardan bu yana tıp çevrelerinde en büyük umutlardan birisi olmuştur. Sınırlı sayıda hastaya uygulanan bu yöntemlerde erken sonuçlar çok iyi olmakla beraber, orta ve uzun vadede enfeksiyon, tromboembolizm ve […]

Kalp Nakli

  Birçok hasta mevcut kalp yetmezliği tabloları tıbbi yöntemlerle tedavi edilemedikleri için gittikçe düşen bir kalite ile yaşamlarını sürdürüp doğal bir sonuç olarak bir süre sonra yaşamlarını kaybetmektedirler. Bu tür hastalardan uygun durumda olanlarda KALP NAKLİ çok önemli bir tedavi alternatifidir.    Gelişmiş ülkelerde dahi hala ölümlerin en sık nedeni kalp hastalıklarıdır. Kalp adelesinin çeşitli […]

Varisler

Varisler toplumun önemli bir kısmını ilgilendiren güncel hastalıklardır çeşitli mekanizmalarla ortaya çıkabilir. Patolojiyi oluşturan mekanizmalar da çeşitlidir.  Bu mekanizmaların bilinmesi tedavinin yönlenmesi ve doğru uygulanması açısından önemlidir. Nedeni ve patolojik mekanizması ne olursa olsun varis çorabının giyilmesi ve konvansiyonel tedavi bölümdeki uygulamalar tedavideki en önemli unsurlardır. Bunlara riayet edilmesi nüksleri önlemek açısından önemlidir. Varis tedavilerinde […]

Atardamarlardaki Tıkanmalar ve Dolaşım Bozuklukları

Atardamarlardaki tıkanıklıkların en sık görüldükleri bölge gövdenin alt yarısıdır. Yukarıda, vücuttaki bütün organ ve sistemlerin  kalpten çıkan ana damar olan AORTA’dan temiz kanlarını aldıklarından söz etmiştik. Aorta ve dallarında ortaya çıkan tıkanıklıklar bu dalların beslediği organlarda ve tıkalı seviyenin altındaki dokularda beslenme bozukluklarına neden olur. Bu tıkanıklıklar damar sertliği gibi nedenlerle yavaş yavaş gelişebildiği gibi […]

Atardamarlarda Aşırı Genişlemeler (Anevrizmalar)

   Atardamar duvarında ortaya çıkan değişiklikler sonucu kan basıncının da etkisi ile damar çapının genişlemesi halidir. Vücutta herhangibir yerdeki atardamarda anevrizma gelişebilir. Damar duvarını zayıflatan ve anevrizma oluşumuna neden olan faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:         Yüksek Tansiyon Sigara İleri Yaş Ailede anevrizma varlığı hikâyesi varlığı Erkek cinsiyet             Anevrizmalardan tıbbı en çok […]

Beyin Dolaşımını Etkileyen Kafatası Dışındaki Damar Hastalıkları

   Beyni besleyen atardamarlarda da vücuttaki diğer atardamarlarda olduğu gibi, halk arasında  “Damar Sertliği” diye bilinen ve daha önce izah ettiğimiz  “Ateroskleroz” gelişebilir ve “karotis arterleri” dediğimiz bu atardamarlarda kan akımına engel olacak daralmalara neden olabilir. Genellikle “aterom plakları” tarzında olan bu daralmalardan kan geçişi sırasında ortaya çıkan mekanik travmalar plaklı bölgelerden bazı parçaların kopmasına […]

Koroner Bypass Ameliyatları

Anjiyo sonucuna göre önemli damar hastalıklarının varlığı durumunda, özellikle kalp fonksiyonlarının koroner arter hastalığı nedeniyle bozulduğu durumlarda genellikle operasyon gereklidir. Operasyonun gerekli olduğu durumlar şu şekilde özetlenebilir. Çok damar hastalıkları Özellikle sol ventrikülü kanlandıran damarlarda ciddi daralmalar olduğunda Damarların yukar bölümlerinde olan daralmalar, Kalp fonksiyonlarının bozulduğu durumlar, Kalpte ANEVRİZMA denilen ve sol karıncığın bir kısmının […]

Koroner Anjiyografi

Kalp krizi geçirilip erken dönem atlatıldıktan sonra çoğunlukla koroner damarların durumunu görmek için KORONER ANJİYOGRAFİ işleminin yapılması gerekir. Bu işlem kasıktan veya koldan atardamar yoluyla özel bir kateterin kalbe kadar ilerletilip koroner damarların çıkış deliklerine yerleştirilerek buradan radyoopak madde denilen bir maddenin koroner damarlar içine verildikten sonra damarların görüntülerinin filme kaydedilmesi ile yapılır. Aynı işlem […]

Kalp Krizi Geçiriyorsanız Ne Yapmalısınız ?

Paniğe kapılmayın, Eğer yalnız değilseniz hemen uzanın, En yakın AMBULANS sistemini arayın ve durumu bildirin, Eğer yakınınızda size  ACİL HEKİMİ ile hızla  ulaşabilecek bir ambulans sistemi yoksa yakınlarınızdan sizi yürütmeden en yakın hastaneye ulaştırmalarını isteyin   Hastane Aşaması : Acil servise ulaştığınız zaman acil hekimi sizin durumunuzu değerlendirdikten sonra hızla bir EKG (elektrokardiyogram: kalpteki elektriksel […]